BARSELSCOACHING TIL VIRKSOMHEDER

Hvad kan en barselscoach gøre for din virksomhed?

Enhver virksomhed kan drage fordel af at implementere barselscoaching med flere fordele:Inkluderende Barselskultur:


Ved at tilknytte en barselscoach og tilbyde coaching til alle barslende medarbejdere skaber I en mere inkluderende barselskultur. Dette opmuntrer mandlige medarbejdere til at tage længere barsel, fremmer ligestilling på arbejdspladsen og styrker barslens status som en naturlig del af arbejdslivet.Styrk Tilhørsforholdet under Barsel:


Barselscoaching faciliterer løbende samtaler, hvilket hjælper medarbejdere under barsel med at føle sig forbundet til arbejdspladsen uden at være forstyrret af lederen. Dette styrker tilhørsforholdet og skaber en positiv forbindelse.Fasthold Talent:


En dansk undersøgelse viser, at mere end hver femte medarbejder skifter job under barsel. Barselscoaching hjælper med at afklare medarbejderens karrieremæssige behov og sikrer, at forventningsafstemning med virksomheden sker løbende. Dette bidrager til at fastholde talenter og undgå unødvendig jobskifte.Effektiv Reboarding:


Målet med barselscoaching er at hjælpe medarbejderen med at forstå sine egne karrieremæssige ønsker og behov samt sikre en dialog med nærmeste leder. Dette gør reboarding-processen hurtigere og lettere, og coaching efter barslen sikrer, at medarbejderen integreres smidigt tilbage i arbejdslivet.Tiltrækning af Nye Talenter:


En god barselspakke, inklusive coaching, kan fungere som en stærk tiltrækningskraft, især for unge, nyuddannede talenter. En synlig og attraktiv barselspolitik kan fremhæves i jobopslag for at tiltrække kommende forældre.Vi tilbyder barselscoaching i hele Danmark, Norge og Sverige, primært online, men personlige sessioner kan arrangeres efter aftale. Kontakt os for mere information og en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan støtte jeres virksomhed.